Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

دسته: ویزای شغلی

بارداری و زایمان در کانادا در حین تحصیل یا کار

در مورد بارداری و زایمان در کانادا و روند زیر مربوط به مهاجرانی است که دارای مجوز تحصیل، اجازه کار و یا اقامت دائم در کانادا می‌باشند. سیاست های بهداشت و درمان و بارداری و زایمان در کانادا برای بعضی از استان ها،همچون ساسکاچوان، شما به عنوان یک ساکن کانادا، پوشش های بهداشتی رایگان در […]

مشاغل و مهاجرت از طریق رشته های فنی حرفه ای (Trade)

بر اساس طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) کانادا مشاغل فنی حرفه ای همگی در رده شغلی B قرار می گیرند. نیروهای متخصص و افراد حرفه ای، به شدت در کانادا مورد نیاز هستند. یکی از اهداف اصلی سازمان مهاجرت کانادا، جذب نیروهای متخصص تازه واردی است که باعث رشد اقتصادی کانادا می شوند. متقاضیانی که […]

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!