Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

مسیر مستقیم تحصیلی Study Direct Stream

Home » اخبار مهاجرتی » مسیر مستقیم تحصیلی Study Direct Stream

مسیر مستقیم تحصیلی Study Direct Stream

Posted on

دولت کانادا اعلام کرده است که برنامه مسیر مستقیم تحصیلی Study Direct Streamکه یک روش سریع برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا برای‌ تبعه های چهار کشور هند، چین، فیلیپین و ویتنام می باشد.

هم اینک این امتیاز به متقاضیان پاکستانی نیز داده شده است. سال گذشته این برنامه خاص برای دانشجویان هندی، چینی،فیلیپینی و ویتنامی راه اندازی شد.

هم اکنون نرخ موفقیت ویزای درخواستهای تحصیلی برای دانشجویان پاکستانی 32 درصد است. انتظار می رود که در آینده نزدیک، تقریبا 60 تا 65 درصد دانشجویان خارجی در کانادا از این پنج کشور باشند و نیمی از آن فقط از دو کشور چین و هند باشند.

در سال 2018، کانادا تعداد 172625 ویزای تحصیلی برای دانشجویان هندی و 142985 ویزای تحصیلی برای دانشجویان چینی و نهایتا نیز تعداد 20330 ویزای تحصیلی برای دانشجویان ویتنامی صادر شده است.

تعداد 752752 دانشجوی هندی در خارج از هند مشغول تحصیل می باشند و یک چهارم این تعداد در کانادا تحصیل می کنند. دانشجویان پاکستان،چین،هند، ویتنام و فیلیپین،۲۰ روزه ویزای تحصیلی کانادا را می‌گیرند.

دولت کانادا چندی پیش با معرفی برنامه Students Direct Stream این امکان را به دانشجوهای بین‌المللی این کشورها می‌دهد تا ویزای تحصیلی کانادا را در عرض ۲۰ روز بگیرند.

برنامه و طرح Students Direct Stream را اداره مهاجرت کانادا معرفی کرده است. آخرین کشوری که به این لیست اضافه شده  Students Direct Stream را اداره مهاجرت کاناداپاکستان است.

این کشور نسبت به اضافه شدنش به لیست ابراز خشنودی کرده و از دولت کانادا برای هموارتر ساختن مسیر تحصیلی دانشجویان پاکستانی در کانادا تشکر کرده است.

یکی از نمایندگان عالی رتبه پاکستان در کانادا گفته است که احمد حسین، وزیر مهاجرت و پناهندگی کانادا برای این تصمیم تشکر می‌کند.

پیش‌تر در گزارش‌های منتشر شده از وضعیت صدور ویزای کانادا در اسلام آباد آمده که مدت زمان ارائه ویزا طولانی است و این موضوع مشکلاتی را برای متقاضیان ویزای تحصیلی کانادا بوجود می‌آورد.

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم ژانویه ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!