Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

بیمه خدمات درمانی دانشجویان خارجی

Home » اخبار مهاجرتی » بیمه خدمات درمانی دانشجویان خارجی

بیمه خدمات درمانی دانشجویان خارجی

Posted on

بیمه خدمات درمانی دانشجویان خارجی

دولت بریتیش کلمبیا قصد دارد هزینه بیمه درمانی را برای دانشجویان خارجی افزایش دهد. این استان از سال 1992 پوشش بیمه درمانی همگانی را برای دانشجویان خارجی ارائه کرده است.

هرچند استان های انتاریو و کبک بیشترین تعداد دانشجوی خارجی را در کانادا دارند، با این حال هیچ یک از این دو استان خدمات بیمه درمانی استانی خود را شامل دانشجویان خارجی ننموده اند.

دانشجویان خارجی هم اکنون 37 دلار و پنجاه سنت بصورت ماهانه بابت پوشش بیمه درمانی خود در استان بریتیش کلمبیا می پردازند.

سال جدید از تاریخ 1 ژانویه 2020 که پوشش بیمه درمانی جامع در استان بریتیش کلمبیا لغو خواهد شد، هزینه بیمه درمانی برای دانشجویان خارجی دو برابر خواهد شد و به مبلغ 75 دلار در ماه خواهد رسید.

با این حال بیریتیش کلمبیا (ویکتوریا -ونکوور )همیشه پیشتاز بوده برای خدماتی از جمله بیمه برای دانشجو یان خارجی

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم ژانویه ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!