Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

تحصیل در رشته روانشناسی در کانادا

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه‌های کانادا به دانشجویان امکان دسترسی به فرصت‌های آموزشی جالبی را می‌دهد. دانشجویان این رشته می‌توانند کار عملی در کلینیک‌های محلی را تجربه کنند و حتی بعضی از دانشگاه‌ها دارای بیمارستان‌های آموزشی مخصوص به خود هستند.

در طول دوره آموزشی این رشته می‌توانید به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روانشناسی رفتاری، رشد کودک و علوم شناختی بپردازید. استادان این دوره‌های آموزشی متخصصانی هستند که در زمینه‌های زبان، نقش جنسیت و اختلال چند شخصیتی تحقیقات وسیعی داشته‌اند.

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!