Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

تحصیل در رشته روانشناسی در کانادا

Home » تحصیل در رشته روانشناسی در کانادا

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه‌های کانادا به دانشجویان امکان دسترسی به فرصت‌های آموزشی جالبی را می‌دهد. دانشجویان این رشته می‌توانند کار عملی در کلینیک‌های محلی را تجربه کنند و حتی بعضی از دانشگاه‌ها دارای بیمارستان‌های آموزشی مخصوص به خود هستند.

در طول دوره آموزشی این رشته می‌توانید به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روانشناسی رفتاری، رشد کودک و علوم شناختی بپردازید. استادان این دوره‌های آموزشی متخصصانی هستند که در زمینه‌های زبان، نقش جنسیت و اختلال چند شخصیتی تحقیقات وسیعی داشته‌اند.

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم ژانویه ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!