Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

تحصیل در رشته مدیریت منابع انسانی در کانادا

کانادا از نیروی کاری بسیار ماهر و بازار کاری فراگیر و حمایت شده‌ای برخوردار است. در این کشور ترویج فرصت‌های شغلی و حمایت از اقلیت‌ها اهمیت بسزایی دارد.

لذا مدیریت منابع انسانی در کانادا رشته آینده‌داری است. با تحصیل در این رشته می‌توانید به درک درستی از توابع اصل کسب و کار برسید و روش‌های ارزشمندی برای به‌دست آوردن نتایج دلخواه در بازارهای بی‌ثبات یاد بگیرید.

study-in-canada-human-resorce

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!