Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

تحصیل در رشته مهندسی برق در کانادا

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه‌های کانادا تحصیل می‌کنند، ترکیبی از دانش فنی مهندسی عمومی ‌با پروژه‌های طراحی و بسیاری از کارهای آزمایشگاهی را فرا می‌گیرند. دانشجویان این رشته علاوه بر گذراندن واحدهای درسی زیادی که بر اصول مهندسی برق تمرکز دارند، باید در کلاس‌های اقتصاد، نگارش فنی و محیط زیست هم شرکت کنند تا برای ورود به محیط کار و شروع کار در زندگی واقعی آماده شوند.

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!