Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

حقایق کانادا

Home » حقایق کانادا

بزرگترین موزه ی المپیک جهان مربوط به کلگری است.
Olympic Hall of Fame (Calgary)

بزرگترین شو ی فضای آزاد در جهان مربوط به کلگری است.
Calgary Stampede (Calgary)

بزرگترین مرکز تجاری جهان مربوط به آلبرتا است.
complex – West Edmonton Mall

اولین پارک ملی کانادا مربوط به آلبرتا است.
Banff National Park

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم ژانویه ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!