Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

لیست دانشگاه هایی که دوره پرستاری در کانادا را ارائه میدهند

Home » اخبار مهاجرتی » لیست دانشگاه هایی که دوره پرستاری در کانادا را ارائه میدهند

لیست دانشگاه هایی که دوره پرستاری در کانادا را ارائه میدهند

Posted on

یست دانشگاه هایی که دوره پرستاری در کانادا شامل : دانشگاه دالهاوزی، دانشگاه شربروک، دانشگاه مک گیل، دانشگاه اتاوا، دانشگاه کوینز، دانشگاه تورنتو، دانشگاه مک مستر، دانشگاه لیکهد،دانشگاه وسترن، دانشگاه مانیتوبا، دانشگاه ساسکچوان، دانشگاه آلبرتا، دانشگاه کلگری، دانشگاه بریتیش کلمبیا، دانشگاه مونترال، دانشگاه وینزور، دانشگاه رایرسون، دانشگاه یورک، دانشگاه لورانتین

لیست دانشگاه هایی که دوره داروسازی در کانادا را ارائه میدهند :

دانشگاه دالهاوزی، دانشگاه مموریال، دانشگاه لاوال، دانشگاه تورنتو، دانشگاه مانیتوبا، دانشگاه ساسکچوان، دانشگاه آلبرتا، دانشگاه کلگری، دانشگاه بریتیش کلمبیا، دانشگاه مونترال، دانشگاه واترلو

بیشتر بخوانید : برنامه اکسپرس انتری یا ورود سریع

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم ژانویه ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!