Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

شهروندی و پناهندگی کانادا و بیش از یک میلیون مهاجر جدید در دو سال آینده

شهروندی و پناهندگی کانادا و بیش از یک میلیون مهاجر جدید در دو سال آینده

Posted on

وزیر مهاجرت شهروندی و پناهندگی کانادا آقای مارکو مندیسینو در نشستی در تورنتو اعلام کرد برای پذیرش مهاجران جدید طی دو سال برنامه هایی آمادگی کامل دارند. این سخرانی پس از آنکه در منصب وزرات در نوامبر 2019 بود انجام شد. وزیر مهاجرت شهروندی و پناهندگی کانادا آقای مارکو مندیسینو پس از پیروزی حزب لیبرال در انتخابات کانادا یه وزارت مهاجرت کانادا منتصب شد.

آقای مارکو مندیسینو با بیان اینکه:

 “سخنرانی وزرا در باب برنامه و اهداف خود سنتی ریشه دار در بین وزرای مهاجرت کاناداست.

آنها اهداف دولت فدرال را تبیین می کنند و بیان می کنند که دولت چه برنامه هایی برای رسیدن به این اهداف دارد.”

سخنرانی خود وزیر کنونی اداره مهاجرت شهروندی و پناهندگی کانادا دارای همین قاعده بوده و از وابستگی کانادا به مهاجران و نیاز به تعداد مودر نظر در آینده نیز آغاز شد. در ادامه واقعیت های جامعه و مسئله کاهش نرخ زاد و ولد وپیری جمعیت را مطرح کرده و گفت که کانادایی ها بچه دار نمی شوند و طول عمر کانادایی ها نیز افزایش یافته این فشار بسیار زیادی را به اقتصاد کشور کانادا وارد میکند و طول عمر کاناداییها افزایش یافته و طبیعتا هزینه های درمانی برای مراقبت از سالمندان نیز افزایش می یابد. وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا تنها را چاره را استقبال از مهاجران بیشتر عنوان کرده و 80 درصد رشد جمعیت کانادا را ناشی از مهاجران عنوان کرد. طبق برآورده ها این نرخ تا سال 2030 به 100 درصد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید : مهاجرت ورزشکاران و شرایط و امتیاز بندی برای ویزای خود اشتغالی کانادا

کانادا طی سه سال آینده از یک میلیون مهاجر استقبال خواهد کرد و وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا اقای مارکو مندیسینو در ماه مارس سطوح مهاجرت را در از سال 2020 تا سال 2022 کانادا را رسما اعلام خواهد.

اکسپرس انتری برنامه اصلی جذب مهاجران جدید خواهد بود و از ژانویه سال 2015 تا کنون موفق عمل کرده است.

وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا آقای مارکو مندیسینو گفت:

که 95 درصد تازه واردان از طریق اکسپرس انتری دارای شغل هستند و 80 درصد آنها در رشته های خود مشغول فعالیت هستند.

دو مسیر مهاجرتی به نام های Global Talent Stream و Atlantic Immigration Pilot برای پشتیبانی از اقتصاد کانادا نقشی مهم را ایفا میکنند که این باعث بهره مندی مناطق کوچکتر کانادا از استقبال بیشتر مهاجران خواهد شد. و در همین زمینه دولت فدرالی کانادا در سال گذشته از پایلوت مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی رونمایی کرد.

در راستای کمک به رشد اقتصاد کانادا برنامه مهاجرتی MNP اقدامی دیگر برای مهاجرت شهری است.

آنگونه که آقای مارکو مدیسینو وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا گفته است:

هنوز در مرحله مشورت است تا معلوم شود که این برنامه قرار است چگونه فعالیت کند و از نظرات و پیشنهادات ذینفعان در این رابطه استقبال می کند.

وی در نهایت :

به ضرورت گفتگوی ملی در مورد خالص بودن سود مهاجرت برای کانادا تاکید کرد و از سیستم مهاجرتی کانادا به عنوان استانداردی جهانی یاد کرد و بیان داشت که سنگ بنای کانادا مهاجران هستند.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!