Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

فرم های ارزیابی

فرم ارزیابی تکمیل کنید، ما دقیق بررسی میکنیم و با ایمیل پاسخ میدهیم!


فرم هایی که در زیر قرار دارند مخصوص افرادی است که اطلاعات و ارزیابی آنها برای نوع ویزا توسط شرکت الکس ویزا تکمیل یافته و باید در این مرحله اطلاعات خود را تکمیل و مدارک خود را ارسال نمایند. لطفا قبل ار کلیک موارد زیر را با دقت مطالعه فرمایید.

  • لطفا مدارک خود را تکمیل و با مجموعه الکس ویزا نهایی و سپس اقدام به تکمیل فرم اطلاعات ویزای خود نمایید.
  • تمامی اطلاعات خود را به صورت کامل و بدون هیچگونه اشتباهی مطابق با اصل مدارک هویتی مانند کارت ملی و پاسپورت و …. تکمیل نمایید.

توجه کنید مجموعه الکس ویزا به هیچ عنوان خرید و یا فروش جاب افر (LMIA ) ندارد و نخواهد کرد حتی واسطه هم نمی‌شود و احدی را معرفی نمیکند
مجموعه الکس ویزا استارت پروسه درخواست جاب افر تا گرفتن LMIA را به صورت قانونی تحت قوانین کانادا انجام می‌دهد .

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!