Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

چگونه معدل خود را به سیستم آمریکایی یا GPA تبدیل کنیم؟

Home » اخبار مهاجرتی » چگونه معدل خود را به سیستم آمریکایی یا GPA تبدیل کنیم؟

چگونه معدل خود را به سیستم آمریکایی یا GPA تبدیل کنیم؟

Posted on

برای پذيرش در دانشگاه کانادا نمرات خود را در هريك از دروس با استفاده از سيستم زير تبديل كرده

و با توجه به تعداد واحد درس مربوطه،معدل كل را محاسبه كنيد.

  • 16-20=4
  • 14-15.99=3
  • 12-13.99=2
  • 10-11.99=1

چندتا نکته:

اگر درسى را مردود شده ايد و در ترم ديگرى گرفته و قبول شده ايد، نمره ى قبولى خود را تبديل كنيد. به خاطر داشته باشید که بدين ترتيب اگر همه ى نمرات شما ١٦ و بالاتر باشد، معدل شما ٤ خواهد بود. در بيشتر دانشگاه ها حداقل معدل براى پذيرش ٣ است. با اين وجود، حساسيت به معدل در آمريكا كمتر از كانادا است.

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!