Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

لیست ۱۰ شهر برتر کانادا برای کاریابی در حال حاضر، با ذکر رده بندی سال گذشته

Home » اخبار مهاجرتی » لیست ۱۰ شهر برتر کانادا برای کاریابی در حال حاضر، با ذکر رده بندی سال گذشته

لیست ۱۰ شهر برتر کانادا برای کاریابی در حال حاضر، با ذکر رده بندی سال گذشته

Posted on

لیست ۱۰ شهر برتر کاریابی در کانادا در حال حاضر، با ذکر رده بندی سال گذشته، نرخ بیکاری و نرخ ایجاد مشاغل جدید عبارت است از:

۱– شهر Moncton در استان نیوبرانزویک

رده بندی سال گذشته: ۳۳
نرخ بیکاری: ۵/۷ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۹/۹ درصد.

۲– شهر Abbotsford، در استان بریتیش کلمبیا

رده بندی سال گذشته: ۹
نرخ بیکاری: ۴ درصد
نرخ افزایش مشاغل:۳/۳ درصد.

۳– شهر اُشاوا، در استان انتاریو

رده بندی سال گذشته: ۱۹
نرخ بیکاری: ۴/۵ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۳/۳ درصد.

۴– شهر ونکوور، در استان بریتیش کلمبیا

رده بندی سال گذشته: ۷
نرخ بیکاری: ۴ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۴/۷ درصد.

بیشتر بخوانید : لیست دانشگاه هایی که دوره پرستاری در کانادا را ارائه میدهند

۵– شهر Kelowna، در استان بریتیش کلمبیا

رده بندی سال گذشته:۲
نرخ بیکاری: ۵/۲ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۴/۵ درصد.

۶– شهر تورنتو، استان انتاریو

رده بندی سال گذشته: ۱۶
نرخ بیکاری: ۵/۸ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۳/۲ درصد.

۷– کبک سیتی

رده بندی سال گذشته: ۶
نرخ بیکاری: ۳/۶ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۲/۳ درصد

۸– شهر ساسکاتون، در استان ساسکچوان

رده بندی سال گذشته: ۲۱
نرخ بیکاری: ۶/۵ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۱/۴ درصد.

۹– شهر ادمونتون، استان آلبرتا

رده بندی سال گذشته: ۳۱
نرخ بیکاری: ۶/۷ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۰/۶ درصد.

۱۰– شهر هالیفکس، استان نیواسکوشیا

رده بندی سال گذشته: ۱۴ درصد
نرخ بیکاری: ۶ درصد
نرخ افزایش مشاغل: ۳/۶ درصد.

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!