Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

Học khoa học máy tính ở Canada

Các trường đại học Canada cung cấp một loạt các xu hướng khoa học máy tính, từ thông tin và robot đến siêu máy tính và hệ thống kinh doanh. Các khóa học về khoa học máy tính bao gồm các cơ hội thực tế, dự án, nghiên cứu và thậm chí là thực tập tại các công ty CNTT.

WhatsApp chat